Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Soupis exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Odkazy 

 

Autoři

Eva Hašková

 

Impresionismus

Impresionismus

 

Ubytování

Hotely v Praze

Hotely v Brně

Ubytování v Praze

 

 


   


   

 

 

 

 

Haskova Eva exlibris J.Bohacova 2002

Eva HAŠKOVÁ
1946 Kladno

Grafička a ilustrátorka. VŠUP Praha (Z. Sklenář, J. Anderle). Členka SČUG Hollar. Od 1974 vytvořila kombinovanou technikou z hloubky (leptem a mezzotintou) asi 70 e., která u nás dnes patří ke sběratelsky nejpřitažlivějším. Technicky dokonalé tisky se vyznačují tlumenou barevností, dokonalou kresbou v rozsahu od veristického popisu přes manýristicky nebo secesně laděné stylizace až po osobitou imaginaci, jimiž intimizuje pražské a jiné historické motivy, zátiší a alegorie.

Ceny za e.: Chrudim 1996 a 1999, Praha 2000.

 

Lit.: L. Rubáš 1996 a 1999, Soupis e. E.H., Knižní značka 1996, Č. 1, str. 8-10, a 1999, Č. 2, str. 44-45; S. Vencl 2ooo, in A. Horová, red., 2. vyd., v tisku.

Knižní značka 2011, Č. 1, str. 1-2.

Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

 

Soupis exlibris. 

 

Galerie exlibris 1972 - 2004.   

Galerie exlibris 2005 - 2010. 

Email ivanbohac@seznam.cz