Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 


   

 

 

 

 

Vladimír SUCHÁNEK
1933

Grafik, ilustrátor, známková tvorba. Pedagogická fakulta UK Praha (C. Bouda, K. Lidický, M. Salcman), AVU Praha (V Silovský). Člen SČUG Hollar (od 1995 předsedou). Člen Evropské akademie věd a umění ve Vídni. Čestný člen SSPE. Od 1951 vytvořil pro přední zahraniční i domácí sběratele přes 320 e., a to většinou technicky brilantní barevnou litografií, v níž rozvinul specifické pracovní postupy, které mezitím již zobecněly. Základní inspiraci čerpá z oblasti hudby, aktu, portrétu. V jeho tvorbě se obráží obdiv období secese. Patří k předním představitelům současného e. ve světě. Získal řadu prestižních cen, z toho jen za e.: Frederikshavn 1978 a 1982, Sint Niklaas 1981 a 1983, Chrudim 1986, 1992 a 1999, Malbork 1990, Bělehrad 1995, Peking 1998, Wroclaw 1999. Lit.: K. Fron 1993, Soupis e. VS., SSPE, E. Bužgová et al. 1997, VS., Praha (Akropolis), s lit.
Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

Email ivanbohac@seznam.cz