Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy

 

 

 


   

 

 

 

Pilecek Jindrich exlibris Bohac I. 1999

Jindřich PILEČEK
(1944 Tábor -2002 Praha)

Grafik, ilustrátor. VŠUP Praha (K. Svolinský). Člen SČUG Hollar. Od 1968 vytvořil pro domácí i zahraniční sběratele přes 230 e., a to převážně leptem s akvatintou, případně suchou jehlou. Zároveň popisně pseudorealistický, romantický a surrealistický projev plný snově symbolických obsahů vytváří osobní svět melancholického, až fantaskního ražení, vypovídající o lidské touze, hledání a bloudění. J.P. patří k předním reprezentantům současného českého e. i v zahraničí.

Ceny za e: Sint Niklaas a 1981, Malbork 1988, Janov 1992, Chrudim 1999.

Lit.: J. Mauler et al. 1995, J.P., soupis e. a drobné grafiky, SSPE.

Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000 

 

Email ivanbohac@seznam.cz