Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

9. PhDr. Ivo Prokop:
Akademický malíř Boris Brankov.

Boris Brankov se narodil 2. prosince 1945 v Sofii (Bulharsko). S jeho pracemi jsme se mohli seznámit na výstavě Bulharského exlibris v Chrudimi v říjnu 2002, která nám ukázala, že patří k plejádě bulharských grafiků, kteří v posledních letech získávají ceny a čestná uznání na mezinárodních soutěžích, jsou vyhledáváni na sběratelských sjezdech a těší se pozornosti znalců a milovníků výtvarného umění. Jména bulharských tvůrců exlibris jako např. Baramov, Jordanov, Velikov se mezi sběrateli již pře mnoha lety stala pojmem. Na letošním sjezdu Německé exlibristické společnosti v
Boris Brankov absolvoval Akademii výtvarných umění v Sofii v r. 1977. Již v r. 1980 mu byla udělena prestižní cena za grafiku "Jižní jaro" - Chaskovo, ilustroval čtyřicet knih pro děti i dospělé, pravidelně se účastnil výstav v Bulharsku i zahraničí, jeho grafiky jsou ve vlastnictví Národní galerie v Sofii, je členem Unie bulharských umělců a Spolku přátel exlibris v Bulharsku. V letech 1990 - 1997 vedl grafický ateliér na Akademii výtvarných umění v Sofii, takže mnozí ze jmenovaných umělců byli jeho žáky.
Od září r. 1997 žije a pracuje v Praze, stal se členem Nového sdružení pražských umělců a SSPE a v poměrně krátké době stačil uspořádat několik výstav - ve Slovenské knihovně při Národní knihovně ČR, Radio Free Europe, na Vyšehradě, v Chrudimi, Německu a Bulharsku.
K jeho oblíbeným
Na otázku "Čím je pro Vás exlibris?", odpověděl. "Pro mne je exlibris závažným uměleckým vyjádřením, které spojuje náročnou grafickou kresbu a techniku se specifikou osobnosti, jíž je exlibris určeno a věnováno. Velice si vážím sběratelů exlibris pro jejich zápal, trpělivost a práci, kterou věnují tvorbě sbírek tohoto artefaktu malého formátu, který však bez ohledu na svůj malý rozměr je mimořádně umělecky působivým a hodnotným."
Adresa umělce: Mylnerovka 8 - 10, 16 00 Praha 6

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz