Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

7. Doc. PhDr. Slavomil Vencl:
Novoročenky Antonína Odehnala.
odehnal
 Člen SČUG Hollar Antonín Odehnal, narozený 15. 4. 1931 ve Skalici nad Svitavou, žák V. Silovského na AVU v Praze (1953-59), je domácím i zahraničním sběratelům drobné grafiky znám především jako autor asi sta exlibris, z nichž šest získalo ocenění na mezinárodních výstavách a soutěžích. Soupis knižních značek z let 1957-95 připravil P. Haimann pro edici SSPE v r. 1995.
Naproti tomu Odehnalovy novoročenky zůstávají méně známé, a to dílem pro nízké náklady, i proto, že se jimi autor začal soustavněji obírat až v 80. letech; zejména v 70. letech netvořil PF každoročně. Na základě umělcovy evidence jich známe 45 z let 1968 až 2003 (soupis viz níže; některé z listů jsem pohříchu neviděl, takže nevylučuji možné drobné diference v mírách nebo výskytu legendy). Vesměs jde o vlastní PF
grafika nebo jeho rodiny, pouze tři listy (č. 34, 40 a 43) vznikly v posledních letech pro zájemce z řad přátel a sběratelů. Zpočátku umělec používal jako novoročenek často volné grafiky s přípiskem tužkou, od roku 1970 včleňoval občas do obrazu nápis PF s letopočtem, ale jen naprosto ojediněle úplnou legendu (viz č. 4), neboť své jméno nahražoval vlastnoručním podpisem grafiky (celkem výjimečně bývají tisky označeny koruptelou monogramu v desce jako např. u č. 23, 38 nebo 40); Odehnalovy PF nikdy nedoprovází sázený text. Počet tisků novoročenek obvykle dosahoval 50-100 kusů. Grafik nezřídka tiskl na tenký papír, později na japan, a proto tyto choulostivé tisky vlepoval do dvoulistů nebo paspartoval. Jen menšina PF byla vytištěna jako dvoulisty na tužším papíru.
Po technické stránce poutá i na Odehnalových novoročenkách pozornost řemeslná zdatnost ve všech použitých grafických postupech, kterou lze vztahovat ke školení u prof. Silovského; kvantitativně dominuje brilantní dřevoryt s náklonností v drobnopisu, ojediněle kolorovaný (č. 25) nebo v dvoubarevném překryvu (č. 13). Ostatními technikami provedl umělec pouze 20% svých PF: 6x uplatnil v létech 1980 až 2000 mědiryt, ojediněle suchou jehlu (č. 1), lept (č. 2 a 40) a litografii (č. 21).
Obsahově tyto novoročenky vlastně doprovázejí volnou tvorbu umělce, takže se např. zprvu objevují sportovní motivy. Z formálního hlediska převažuje v Odehnalových novoročenkách zájem o lidskou figuru, téměř stejně důležitou roli však hraje i krajina, a to jak středomořská, tak i ta naše v podobě rozkvetlých luk; vzácně se objeví zátiší (č. 12). Emocionálně prostupuje celé dílo především okouzlení mořem a nocí,
romantická náklonnost ke starým lodím a životu kolem nich. Akty se zhusta vyznačují důrazným erotickým akcentem. Reakci na společenské klima zřetelně obráží symbolika vlastních novoročenek na rok 1990: novou naději vyjadřuje stejně zelení obrůstající starý strom jako zachránění trosečníci, mávající na připlouvající loď svobody (č. 24 a 25).
Zvláštní a vlastně vybočující složku Odehnalových PF představují čtyři drobné, ale po všech stránkách přitažlivé bibliofilské tisky (minikuchařky č. 31, 35, 36 a 39), které si v několika variantách o nízkých nákladech vydávali pedagogové brněnské Střední školy uměleckých řemesel, aby vyjevili svou nápaditost, hravou tvořivost a schopnost vnímat umění i mimo výtvarné oblasti.
Novoročenky Antonína Odehnala zůstanou sice i nadále sběratelsky vzácnými a obtížně dostupnými artefakty, publikace jejich soupisu však směřuje k postupnému zmapování kvalitních domácích novoročenkových aktivit, aby se tak rozšířily obzory našeho sběratelského společenství.


SOUPIS NOVOROČENEK ANTONÍNA ODEHNALA

1. /PF 1968 A. ODEHNAL/. B.l. Strom na útesu nad mořem. C4 100:145.
2. /PF 69 A. ODEHNAL/. B.l. Boxeři. C3 190:116.
3. PF 1970 /A. ODEHNAL/. Judisté. X2 68:140.
4. PF 1973 ODEHNALOVI. Pečeť s gotickou plachetnicí, kompas. "Dobrou plavbu v roce 1973 přejí…" X2
95:73.
5. /PF 74 A. ODEHNAL/. B.l. Rybáři. X2 92:95.
6. /PF 1976 A. ODEHNAL/. B.l. Adam, Eva a had u stromu poznání. "Tehdy otevříny jsou oči obou dvou".
X2 145:62.
7. PF 1977 /A. ODEHNAL/. Muž na borovici, pod ní kanec. X2 61:50.
8. /PF 1978 A. ODEHNAL/. B.l. Děti si hrají na písku. X2 79:49.
9. PF 1979 /A. ODEHNAL/. Andělé šlapající hrozny vína. X2 95:75.
10. Pf 1980 /A. ODEHNAL/. Milenci na louce. "Coito, ergo sum". X2 48:130.
11. PF 1980 /A. ODEHNAL/. Stromy, čtyři roční období. X2 85:203.
12. PF 1981 /A. ODEHNAL/. B.l. Láhev a sklenice s květy. C2 100:79.
13. PF 1982 /A. ODEHNAL/. Klečící ženský akt v kopretinách. X2 černě 103:89, překrytý červeně vytištěným X2 94:76 na poloprůhledném tenkém papíru s deskriptivním geometrickým výkresem a citátem: "Forma se ztratila v obsahu dávajíc tušit, že i vesmír je kulatý. M. Skála."
14. PF 1983 /A. ODEHNAL/. Kvetoucí louka (motiv z Kunštátu). C2 59:65.
15. PF 1984 /A. ODEHNAL/. Ženský akt sedící na sudu s vínem. X2 92:63.
16. PF 85 /A. ODEHNAL/. Akt na lávce u rybníka. C2 133:74.
17. PF 1985 /A. ODEHNAL/. Muž na chůdách. "Tak vidíte, Vaše blahorodí, když chce být člověk hodně veliký, spadne na zadek." X2 180:57.
18. /PF 1986 A. ODEHNAL/. B.l. Mořské útesy. X2 80:130.
19. PF 1987 /A. ODEHNAL/. Akt jako "vycházející slunce" v trávě. C2 52:70.
20. /PF 1988 A. ODEHNAL/. B.l. Plachetnice. Dělo a rackové jako remarka. X2 77:99, resp. 127. Tištěno na dvoulist.
21. /PF 1988 A. ODEHNAL/. B.l. Nikdy se nepotápěj sám. L 125:70.
22. /PF 1989 A. ODEHNAL/. B.l. Plachetnice v boji. X2 71:190.
23. PF 1989 /A. ODEHNAL/. Peřiny v otevřeném okně. X2 136:69.
24. PF 1990 /A. ODEHNAL/. Trosečníci v člunu mávají na plachetnici s nápisem Libertas na vlajce. X2 78:108.
25. PF 1990 /A. ODEHNAL/. Vývrat s novými letorosty. X2/col 53:114.
26. /PF 1991 A. ODEHNAL/. B.l. Good navigation. X2 130:76.
27. /PF 1992 A. ODEHNAL/. B.l. V mlze kotvící plachetnice, kompas. X2 130:76.
28. /PF 1993 A. ODEHNAL/. B.l. Troskotající plachetnice. X2 90:168.
29. /PF 1994 A. ODEHNAL/. B.l. Kotvící koráby pod hvězdnou oblohou. X2 84:133.
30. /PF 1995 A. ODEHNAL/. B.l. Bretaňské pobřeží s menhiry, rybářské lodě pod hvězdnou oblohou. X2 119:79.
31. PF 1996 /A. ODEHNAL/. La cucina toscana. Minikuchařka (10 stran, formát A6) ilustrovaná třemi dřevoryty (Olivová větev; Krajina s vinicí, v pozadí statek, pinie a cypřiše; Rybáři s mořskou pannou v síti).
32. /PF 1997 A. ODEHNAL/. B.l. Pohled ze zvonice na noční moře s plachetnicí (bretaňský motiv). X2 87:40.
33. /PF 1997 A. ODEHNAL/. B.l. Akt na břehu moře s lahví. C2 80:108.
34. PF 1998 /Erika a Andreas SELLE/. Leda s labutí. X2 76:100.
35. /PF 1998 A. ODEHNAL/. Bretaňská kuchyně. Minikuchařka (30 stran, formát A6) ilustrovaná dvěma dřevoryty (Kalvárie a rybáři; Racek s ulovenou rybou).
36. /PF 1999 A. ODEHNAL/. La cucina napoletana - Neapolská kuchyně. Minikuchařka (16 stran, formát A6 - ca 140:100) ilustrovaná dvěma dřevoryty (Přístav; Krajina s Vesuvem, dole remarka s rybou na talíři a sklenkou vína).
37. PF 1999 /A. ODEHNAL/. Alpský pramen. X2 69:40.
38. PF 2000 /A. ODEHNAL/. Ženský akt v podřepu s lahví v ruce na mořském břehu. C2 66:102.
39. /PF 2000 A. ODEHNAL/. Sicilská kuchyně. Minikuchařka (26 stran, formát A6) ilustrovaná dvěma dřevoryty (Ruiny antického chrámu; Racek).
40. PF 2001 MUDr Anna FOLPRECHTOVÁ JUDr. Ladislav LAMAČ. Dvoulist: na 2. straně C2 138:63 (alegorie dobra a zla: ženský akt a muž v kápi s dýkou), na 3. straně C3 138:64 (kaligrafie textu básně A. V. Šmilovského, Pravda a lež).
41. /PF 2001 ODEHNALOVI./ B.l. Bachyně se selaty pronásleduje prchajícího muže. X2 70:244.
42. /PF 2002 ODEHNALOVI/. B.l. Plachetnice se sluncem v mlžném oparu. X2 140:85.
43. Pf 2002 /Radek ZACH/. Stojící horolezec s lanem, tvořícím letopočet. X2 159:90.
44. /PF 2003 A. ODEHNAL/. B.l. Rybáři a mořské panny. X2 129:45.
45. /PF 2003 A. ODEHNAL/. B.l. Maják. X2 76:41.

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz