Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 



   

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

5. ing. Ivan Boháč:
Marie Jančáková, rozená Přibilová
13.07.1887 - 02.04.1959.

 Malíř a grafik Josef Váchal si nemohl vybrat, která ze dvou sester Přibilových se mu líbí více. S mladší Klárou se seznámil dne 4. června 1911, krátce před její maturitou. Štědrý den téhož roku strávili společně. To již byl do zlatovlasé Kláry, o níž mu malíř Medek napsal, že je to bytost serafická, zcela zamilován. Tato láska neměla dlouhého trvání. Již v roce 1912 skončila.
S Marií Přibilovou se Váchal seznámil taktéž v roce 1911. Zde asi začal jejich dlouholetý přátelský vztah. Dne 1.11.1911 se zúčastnila Ustavující valné hromady Uměleckého sdružení SURSUM v restauraci U Choděrů (Ferdinandka), kde na doporučení Váchala byla přijata za přispívající členku.
Před 1. světovou válkou působila jako odborná učitelka na Slovácku, kde ji ke knižní značce přivedli B. B. Buchlovan, K. J. Obrátil (oba působili v Uherském Hradišti) a grafik Josef Hodek. V roce 1918 je již zpět v Praze a stává se zakládající členkou přípravného výboru Spolku sběratelů a přátel exlibris. V roce 1920 působí jako členka výboru SSPE a má na starosti archiv. V roce 1922 se provdala za PhDr. Ladislava Jančáka, bohemistu, absolventa filozofické fakulty. Svatební oznámení si objednali u J. Váchala. Její manžel si najímá známou kavárnu Union, hlavní centrum pražské umělecké avantgardy, a později výletní restauraci Nebozízek v sadech na Petříně.
Tvrdilo se, že Jančáková měla své sběratelství značně ulehčeno. Umělci mnohdy neměli na zaplacení útraty v kavárně jejího manžela. Zajímavé je, že pro jejího muže je vytvořeno pouze jediné exlibris od V. Polívky. Z tohoto pohledu je zřejmé, kdo z manželů se nechal snáze přemluvit, jak zaplatit útratu.
Jančáková byla určitě jednou z prvních velkých sběratelek exlibris. Její exlibris vznikala v letech 1911 - 1958. Počet mně známých autorů, kteří exlibris pro ni vytvořili, byl úctyhodný - 52 autorů. Na její jméno bylo vytvořeno určitě na 200 exlibris. V seznamu jich je doloženo 191. V letech 1948 -1956 je ve tvorbě exlibris zřejmá několikaletá přestávka, která byla pravděpodobně způsobena politickými změnami v ČSR.
Nejvíce exlibris (24) vytvořil Jančákové v letech 1934 - 1948 V. Fleissig. Přibližně po 10 exlibris jí vytvořili: J. Hodek, V. Pařízek, V. Polívka, C. Šťastný, J. Vodrážka. V přehledu se vyskytují supertvořiví umělci exlibris: Cinybulk, Florian, Hodek, Kinský, Kobliha, Konůpek, Němec, Šťastný, Votlučka, Vodrážka, ale i umělci, kteří tvořili exlibris pouze okrajově: V. Fuka, P.Tučný, J. Ulman.
Tvůrcem jejích prvních exlibris byl Josef Váchal. V roce 1911 pro ni vytvořil 6 exlibris a pro její sestru Kláru 4, což svědčí o jeho silném vztahu k sestrám. Přátelský vztah k Máně přetrval řadu let. Poslední exlibris z celkových 13 pro ni vytvořil v roce 1937.
tichyNemalou zásluhu na tom, že František Tichý začal tvořit exlibris, má Marie Jančáková. První exlibris jí nakreslil před svým odjezdem do Francie v roce 1928. Další pak po svém návratu z Paříže v roce 1936. Z celkového počtu asi 30 exlibris vytvořil František Tichý jen pro Jančákovou úctyhodných 8 exlibris. Profesor J. Glivický tvrdí při hodnocení díla Františka Tichého, že exlibris Srdcová dáma s křížovým pánem z roku 1938 ryla sama Marie Jančáková . Cituji: "Dílko je poněkud znehodnoceno. Škoda, že rytí neprovedl zkušený odborník." (Tichý si v několika případech dal své návrhy provést rytcem - odborníkem.)
jancakovaJančáková ráda pozorovala umělce při jejich tvorbě, zmiňuje se o tom Váchal ve svých pamětech. Sama vytvořila řadu exlibris a novoročenek. Nejen pro sebe, ale i pro další např. Lina Heinicke. Typické jsou pro ni větvičky květů. Používal řadu technik např. suchou jehlu, linoryt.
Bohužel nikdy nepublikovala v knižní značce žádný článek. Z výměnných listin 1940, 1943, 1946, 1956 je zřejmé, že sbírala autory, které uvádím v mém soupisu. Mimo to ještě další jako např.: K. Beneš, A. Ladová, R. Gajdoš, A. Nauman, W. Helfenbein, V. Maisner. Zajímavé je, že nesbírala zinkografie. Z dopisů, které jsou uloženy ve Váchalově pozůstalosti v PNP na Strahově, lze zjistit, že její stáří nebylo radostné. Sama neměla žádné děti a k manželově nemanželské dceři nikdy nenašla pozitivní vztah. Ve stáří se podrobila operaci očí. O jejích příbuzných jsem nezískal žádnou informaci, takže osud její bohaté sbírky je mi neznám. Pravděpodobně byla po její smrti po částech rozprodána.
I kdyby tato velká sběratelka exlibris neudělala nic jiného, než to, že ovlivnila tvorbu Váchala a Tichého, bylo by to určitě dost, co učinila pro rozvoj exlibris v Čechách. Bylo by vhodné vzpomenout i dalších velkých sběratelů, kteří tvořili dějiny exlibris a našeho spolku .
Na tomto místě mi přísluší velice poděkovat následujícím pánům za podstatné informace, či za poskytnutí exlibris k dané tématice: V. Bujárkovi, I. Dillingerovi, P. Haimannovi, V.Jandovi, M. Humplíkovi, S. Kalabusovi, J. Karlecovi, J. Langhammerovi, F. Máslerovi, V. Mikulemu, V. Merunkovi, R. Príbyšovi, M. Riedlovi, L. Rubášovi, J. Šulcovi, M. Tomkovi.
Výše zmiňovaný soupis včetně fotografií exlibris vytvořených pro M. Jančákovou je zveřejněn na internetu pod adresou http://www.exlibrisweb.cz

Literatura a zdroje:

Boháč,I.: Přednáška o M. Jančákové, Národní muzeum, 2003.
Váchal, J.: Paměti Josefa Váchala - dřevorytce, Prostor, 1995
Váchal, J.: Deníky, Paseka, 1998
Bradáč, L: Knihomol 1918 - příloha
Knižní značky ročník I.
Buchlovan, B. B.: Moderní česká exlibris, 1926
Výměnné listiny r. 1940, 1943, 1946, 1956
Glivický, J.: Neznámá exlibris a drobná grafika F. Tichého
Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000
Sursum 1910 - 1911, Galerie hl. m. Prahy 1996, st
r. 191
Památník národního písemnictví, Praha

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz