Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

3. ing. Ivan Boháč:
Karel Šafář - 65 let.
safar
Karel Šafář se narodil 28. května 1938 v podhorském městečku Rychnově nad Kněžnou. V letech 1965 - 1971 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. K. Svolinského. Svá díla tvoří v Praze, kde i žije. Oleje Karla Šafáře jsou dialogem s bohatým prostorem pro toho, kdo umí naslouchat.

Kam dojdeme, když opustíme ten základ života?
Kde začíná to neopakovatelné sdělení a sdílení našich tajemství?
Malý kluk v nemoci tiše pozoruje hry, které mu unikají a touží se jich dotknout. Sleduje oblouk pohybu a dívá se dál, jak vítr hýbe a mění tvary, jak pohne stínem, co mění barvy. Pozoruje to představení ranních mlh a zimních stesků. Ale hlavně vidí lidi - oči, ústa co jinak mluví a jinak vypadají, jak vytvářejí představy ze slov, ale zůstávají skryti ve svém nitru - jsou to vnitřní poklady i pekelná zákoutí duše. Provází ho ty dvojí světy a kreslí je, učí se, cestuje, ryje do kovu, objevuje novou techniku kresby leptem, novou techniku barevného tisku suché jehly a maluje průvodce, našeptávače, klauny, mudrce, zaprodance i hledače pravdy, mluví rysem úst, pohybem očí, sklonem hlavy, gestem ruky.
Podívejme se jeden na druhého!
Maluje obsahy a barevné záři. Dá nám modravý klid ticha podvečerního rozhovoru a vykouzlí zátiší s dialogem tvaru. Ukáže akt nahého těla, které nemusí nic ukazovat, aby nás dokonale vzrušil. Co opravdu žijeme, když je nám dobře?
Ani si to nemusíme říct vědomě - někde je krásná linka stromu nebo těla, světlo na hraně stolu. Vnímáme to a když se potkáme s tou prchavou myšlenkou, máme před sebou umění - sochu, číši, obraz… Umocňujeme tím své pocity života, dotýkáme se něčeho co nejsme sami schopni obsáhnout.
Šafářova Praha jako krajina, kterou vytvořili lidé, řemeslníci, stavitelé z celé Evropy. Vytvořil stovky grafických listů, než se dostal k současnému výrazu. Jako jsou stromy pro krajinu, tak jsou stavby dominantní pro Prahu, jsou ohýbány ve větru, v barvě, ve tvaru. Šafář nezrcadlí naši opuštěnost v davu. Maluje klauny, víly, zátiší i Prahu, komunikujeme spolu - stojí za to.
Převzato z úvodního slova padesáté třetí samostatné výstavy, která se uskutečnila v roce autorových 65. narozenin.

Spolek se připojuje s gratulací tomuto vzácnému člověku a význačnému umělci. Ať udělá radost ještě mnoha našim sběratelům se svými krásnými exlibris, obrazy a grafickými listy.

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz