Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

2. PhDr. Zdeněk Němec:
Miroslav Houra - 70.

 houraSkvělý malíř a grafik, zastoupený v našich i zahraničních galeriích, výborný pedagog, člen Hollaru, autor mnoha stovek exlibris a novoročenek - to všechno se o Miroslavu Hourovi již mnohokrát napsalo a po právu ještě napíše.
A právě proto je jeho životní jubileum důvodem k připomenutí jeho působení v našem spolku, k ocenění a poděkování za všechno, co bohužel často přijímáme jako samozřejmost.
Jako dlouholetý člen SSPE patří mezi osobnosti, které nenápadně, jakoby mimochodem a přitom zcela samozřejmě kultivovaly naše prostředí, vztahy a názory a zároveň bez odstupu a povýšenosti nezištně udělaly kus umělecké i organizační práce. Komu se zdá superlativů na jeden gratulační článek až příliš mnoho, nechť vzpomene, jak Miroslav Houra vždy ochotně vyhověl našim přáním, kolik lístků, pozvánek a příležitostných tisků pro spolek bez reptání v šibeničních termínech a mnohdy jen za "dobré slovo" udělal. V kolika porotách a komisích ve prospěch spolku zasedl a s ohromnou erudicí v nich pracoval a pracuje. Jeho kniha "Jak se dívat na grafiku"se stala tím, co je pro autora podobné publikace největším oceněním - v pravém slova smyslu učebnicí pro většinu začínajících sběratelů. Konečně byl to právě on, kdo vytvořil grafickou podobu Knižní značky, kterou úspěšně používáme.
Výčet by nebyl úplný,kdybychom nevzpomenuli jeho u malířů a grafiků ne zcela běžné schopnosti stylově a přitom přesvědčivě formulovat své názory v mnoha článcích a recenzích. Není náhodou, že je to právě on, kdo po V. Cinybulkovi bravurně převzal zasvěcené moderování přehlídky tvorby exlibris. Jeho pozitivní přístup v hodnocení prací svých kolegů, cudnost vyjádření a přesto pevnost v hodnocení umělecké práce jsou obdivuhodné.
Skvělý malíř a grafik, řekli jsme úvodem to, co většina z nás dobře ví. Skvělý člověk, dodáváme, přesto, že to víme všichni, kdo Miroslava Houru známe. Hodně štěstí!

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz