Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

18. ing. Ivan Boháč:
XXVIII. olomoucké setkání KPVU, SČB a SSPE.

31. května se uskutečnilo XXVIII. olomoucké setkání Klubu přátel
výtvarného umění, Spolku českých bibliofilů a Spolku sběratelů a
přátel exlibris. Skoro 100 zúčastněných si vyslechlo úvodní slovo B.
Smejkala,poté zazněly krásné tóny flétny Jana Štědroně. Vyvrcholením
byla aukce,která proběhla v příjemně svižném tempu i díky pomoci
manželů Kalabusových. Na 300 artefaktů změnilo své majitele. A ti co
nevydražili nic si spokojeně odnášeli grafický list Markéty
Králové,který za účastnický poplatek obdrželi všichni zaregistrovaní
účastníci. Ve stejném termínu probíhaly v Olomouci i další zajímavé
akce - Moravský antik, aukce na podporu expozice Civitas Dei, na níž
budou vystavena současná díla s křesťanskými motivy z ateliérů
Moravy. Dále např. výstava V. Suchánka, výstava německých současných
umělců Čas obrazu v Muzeu umění.

 

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz