Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

17. Doc. Josef Chalupský:
Zajímavá exlibris - Havran.

 DrisaldiKdo by neznal slavnou báseň Edgara Allana Poe "Havran" (1845). I když - havran? Kdysi se díky Karlu Samšiňákovi u nás rozhořel spor, zda je správné takto Poeho poemu překládat.Vždyť samotný autor ji nazval "The Raven", což značí jednoznačně krkavec! Nakonec také bývalý stomatolog a rozporuplný politik ODS Miloslav Macek protrhl zaběhaný zvyk a báseň skutečně jako "Krkavec" v r.1992 přeložil. (Koho by zajímaly podrobnosti, nechť nahlédne do časopisu VESMÍR 72, 296, 1993.)
Tato báseň přitahuje pozornost nejen překladatelů, ale i tvůrce exlibris či těch, co si je zadávají. Sáhněme proto tentokrát pro "zajímavé exlibris" do zahraničí. Dobře zapadající do dosud představené, pochmurněji laděné řady zajímavých exlibris. Nedávno si totiž nechal italský sběratel Carlo Ciampichini zhotovit na toto téma exlibris od Massimiliana Drisaldiho (1939). Ale jak bývá obvyklé, jen málokomu z tvůrců tane na mysli potřeba vyobrazit skutečně dobře poznatelný druh opeřence. I zde to je jen jakýsi "havranovitý" pták, i když jeho svrchu opeřený kořen zobáku jasně říká, že to není alespoň - havran. Určitě se ale Drisaldimu povedla ta roztomilá kostřička odšupující víko rakve. Námětem exlibris je totiž nejen Poeův "Krkavec", ale i jeho povídka "Předčasný pohřeb".

 

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz