Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

14. Karel Fojt a Zdeněk Němec:
Galerie Zdeněk Sklenář.

zajíždějí do Prahy jen občas, se zcela určitě hodí výborný tip pro příležitostnou návštěvu. Je téměř jisté, že tuto galerii si zařadí mezi své oblíbené, které se nevyplatí příště vynechat.
Galerista Zdeněk Sklenář, synovec malíře a grafika Zdeňka Sklenáře, zahájil činnost v krásném prostoru na Smetanově nábřeží č.4 počátkem roku 2002 skvělou výstavou 36 obrazů svého strýce. Dlužno podotknout, že není ve svém oboru nováčkem. Před otevřením této galerie v blízkosti Hollaru uspořádal řadu výstav a vydal několik grafických alb ( např. album "Česká grafika I", sestavená z listů Václava Boštíka, Milana Grygara, Karla Malicha a Zdeňka Sýkory). V Galerii Zdeňka Sklenáře v Litomyšli byly od roku 1996 uskutečněny např. výstavy Zdeňka Sýkory, Vladimíra Boudníka ( výjimečná kolekce, která slavila úspěch i na pozdějším pražském uvedení).
V Praze sídlil Zdeněk Sklenář nejprve od roku 1999 v Petrské ulici, kde vystavoval např. práce Skupiny 42, Aléna Diviše, Stanislava Podhrázského a Jana Křížka. Na Smetanově nábřeží ( mimochodem jde o místo v blízkosti bývalého ateliéru Z. Sklenáře) pokračuje majitel galerie a kurátor výstav prezentací díla V. Boudníka, Josefa Šímy, Karla Malicha atd. Těmito počiny se galerie okamžitě zapsala do povědomí širší veřejnosti.
Vyjímečná kvalita prezentace - čistota adjustace, rozmístění, individuální práce s návštěvníky galerie, výtvarná úroveň a nápaditost pozvánek a především mimořádný důraz na kvalitu - to vše zaujme a získá si téměř bezvýhradně již při první návštěvě.

 

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz