Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

13. PhDr. Ivo Prokop:
Varsaviana. Rara et curiosa.

Tato výstava,kterou uspořádalo Historické muzeum ve Varšavě v březnu - květnu 2003 shromáždila exponáty dvanácti varšavských sběratelů - milovníků historie i krásné knihy, profesionálních badatelů i nadšených amatérů. Byly zde vystaveny rukopisy, podpisy, knihy, časopisy, grafické listy, exlibris , pohlednice, plány, fotografie, poštovní známky, odznaky, medaile aj.dokumentující život města v různých dobách a podmínkách.
Účastníci výstavy byli:
Mieczyslaw Bielen, knihovník, sběratel exlibris, bibliofilií a příležitostných tisků vydávaných ve Varšavě během druhé světové války.
Tadeusz Burchacki, stavební inženýr, sběratel autogramů slavných osob, vojenských odznaků a pamětních medailí.
Waclaw Dabek, specialista v oblasti jaderné energie, sběratel knih, grafiky, starých tisků, ilustrovaných knih z 19. a první poloviny 20. století, reklamních plakátů atp.
Andrzej Golo's, sběratel tisků všeho druhu, spojených s varšavským povstáním, jako jsou např. noviny, vyhlášky (polské i německé), tiskoviny kolportované civilní i vojenskou správou, plakáty vylepované na zdích, vojenské rozkazy, ilegální letáky atp.
Juliusz Wiktor Gomulicki, filolog a literát vystavoval exponáty týkající se 120. výročí narození básníka Cypriana Norwida.
Wojciech Kochlewski, bibliofil, sběratel, numizmatik a falérista vystavoval vojenské medaile a odznaky, na nichž jsou varšavské symboly.
Andrzej Oselko, antikvář, sbírá grafiky polských
Kazimierz Patek, bibliofil, sběratel exlibris, ilegálních tisků z let 1941 až 1945 a varšavských regulačních plánů z let 1915, 1931, 1939.
Jan Straus, sběratel dětských ilustrovaných knížek, kalendářů, secesních vydání vystavoval dvě unikátní knihy, první od Józefa Zajacka "Histoire de la revolution de Pologne", která byla vydána v Paříži r. 1797, na jejímž hřbetu je supralibros Stanislava Augusta Poniatowského a druhá od Karola Hoffmana "Wielki Tydzien Polakow, vydaná ve Varšavě r. 1831.
Witold Straus, historik, sběratel grafiky, akvarelů a různých dokumentů (výuční listy, obligace aj.).
Edward Topik, chirurg, připravil rozsáhlou expozici věnovanou historii Královské varšavské společnosti přátel vědy od r. 1800 do 1832 a Vědecké varšavské společnosti od r. 1907.
Výstava Varsaviana - rara et curiosa je v pořadí čtvrtou výstavou tohoto názvu. První ročník připravil před dvaceti lety J. W. Gomulicki. Tehdejší úspěch výstavy vedl k tomu, že v odstupu několika let byly pořádány další ročníky, které vydávaly svědectví o lásce Varšavanů ke svému městu, o bohatství soukromých sbírek i o odvaze sběratelů samotných, kteří v nelehkých dobách shromažďovali předměty svého sběratelského zájmu. Je třeba si připomenout, že žádná země v Evropě neprožívala tak těžce druhou světovou válku a německou okupaci jako Polsko, že se fronta několikrát převalila přes Varšavu, že varšavské povstání bylo utopeno v krvi, varšavská muzea, galerie, archivy, pokud nebyly rozkradeny, byly vypáleny a že poválečný komunistický režim rovněž nepřál památkám na dřívější časy ani historickým dokumentům, že všude vládla cenzura, takže zase tu byli pouze sběratelé, kteří zachraňovali vše, co mohli. A o tom byla právě tato výstava.

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz