Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

12. Doc. Josef Chalupský:
Venušin sen.

 

V rámci již šestého mezinárodního bienále ryteckých technik PREMIO ACQUI konaného letos v italském Acqui Terme, byla vypsána i "soutěžní výstava" exlibris na námět "Venušin sen". Při jejím představení dávám přednost běžnějšímu pojetí této bohyně v římské podobě, když pořadatelé téma nazvali "Il sogno di Afrodite". Při dnešní vzedmuté erotické vlně se zdálo, že jde opět jen o podbízivou módní záležitost, která může přinést díla již za hranicí této oblasti. Samozřejmě, erotická exlibris nejsou nic nového. Často s málo smysluplným názvem "ex eroticis", ve kterém je již zcela opomenuto, že by snad měla být použita pro knihy s erotickým obsahem. Potom by snad měla být označena lépe jako "ex libris eroticis". V katalogu z bienále je exlibris věnována jen menší část, ale z nečetných ukázek je zřejmé, až na výjimky, že výtvarníci pojali tuto výzvu přece jen spíše k vyjádření krásy a půvabu ženské něhy. Pokud toho byli schopni. Hned tu si řekněme potěšitelnou zprávu, že druhou cenu v soutěži získala Rea Šimlíková ze Zlína, jíž jsou podobné náměty blízké. První cenu obdržel Ital Vincenzo Gatti.
Celkem se soutěže zúčastilo 396 výtvarníků z 39 zemí všech světadílů, což je počet zcela nebývalý. Od nás ji obeslalo deset umělců a to (podle abecedy): Boris Brankov, Vladimír Hadomský, Miroslav Houra, Dana Jandová, Jana Krejčová, Milena Nedvědová, Vladimír Šavel, Marie Šechtlová, Eva Šlachtová a Michal Wein. Ze Slovenska to bylo umělců osm. Proběhla výstava exlibris s uvedeným námětem, na které byla představena nejen exlibris soutěžní, ale i exlibris ze sbírek italských sběratelů, a to též již z doby předminulého století. Z několika katalogových ukázek je zřejmé, že byla pozoruhoná.

 

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz