Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

11. PhDr. Ivo Prokop:
Výstava grafiky Jaroslava Klápště.

 

K jeho nedožitým osmdesátinám byla zahájena 13. června 2003 v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech. Výstava představila výběr z celoživotního grafického díla umělce ze soukromých sbírek a na její přípravě se podílela Pojizerská galerie Semily, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Petr Kábrt.
Přes krásné prostředí galerie a velký počet návštěvníků, mezi nimiž nechyběl i starosta města Ing. Mojžíš, novináři okresních novin, členové SSPE z východočeského kraje a Prahy,s přátelé umělce, k nimž patřil i bývalý ministr kultury Pavel Tigrid s chotí, byl na tvářích přítomných patrný smutek nad smrtí předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Lubomíra Voleníka, jenž měl původně na vernisáži promluvit a jehož pojilo s Jaroslavem Klápště upřímné přátelství. Za sdružení českých umělců grafiků Hollar se výstavy zúčastnili mgr. Aulická a dr. Machalický, který zasvěceně promluvil nejenom o díle Jaroslava Klápště, ale i o přátelství s dr.Voleníkem. Pan M. Plachta přečetl text projevu dr. Voleníka, v němž se vyznává ze své úcty k umělci a zmiňuje se o společných chvílích nad přípravou bibliofilie Poeova Havrana a o obdivu k trojici východočeských grafiků Jíra - Klápště - Komárek a o umění, jeho působení na člověka a společnost. Posledním řečníkem byl umělecký tiskař Petr Kábrt, který poděkoval všem, kteří navštívili výstavu, "na níž se setkáváme s grafickým dílem J. Klápště, které nás vždy spojovalo." A k poděkování ocitoval moudrost, kterou umělec pronesl několik týdnů před svou smrtí. "Pane Kábrt, úroveň výstavy se bere podle nejhoršího obrazu." A k tomu Petr Kábrt dodal: "Mé přání je, abyste zde, v této krásné galerii, žádnou nejhorší grafiku nenašli".
V uměleckém programu vynikající úrovně vystoupila Nadia Zakhourová, která zazpívala árie z díla Carissimiho, Belliniho a Bizeta. Na klavír ji doprovázel její bratr Jiří Horčička. Oběma umělcům i všem řečníkům byl odměnou dlouhotrvající potlesk. A podle mého názoru - právem! Již dlouho jsem nezažil tak působivou vernisáž, jak po stránce umělecké, tj. výběru vystavených grafik, tak po stránce úvodních projevů, které byly odborně fundované a lidsky působivé."

 

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz