Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2003                                                                            další čísla


 

1. JUDr. Vratislav Janda:
Ke sjezdu v Prostějově.

 

sspe 85 letZ úvodního slova a pozvání do Prostějova předsedy SSPE JUDr. Mgr. Vratislava Jandy vyjímáme :
"……Není to poprvé, co nás Prostějov hostí. Je to již v pořadí pátý sjezd, který se zde koná. Poprvé se přijeli exlibristé na svůj čtrnáctý sjezd v roce 1932, naposledy v posledním roce minulého století a letos - po třech letech - se zde scházíme znovu. Je to jistě potěšující, ale není to jen náhoda. Prostějov si vydobyl a stále drží svou významnou pozici ve výtvarném umění a to nejen bohatstvím výstav, které nabízí a jejich promyšlenou dramaturgií, ale i mimořádným zájmem publika o všechny druhy kultury a podporou představitelů města.

V letošním roce oslavujeme osmdesáté páté výročí dne, kdy se sešla skupina sběratelů, aby založila samostatný spolek exlibristů.Takové jubileum již stojí nejen za vzpomínku, ale i za bilanci….
28. říjen 1918 znamenal uskutečnění dlouhodobých snah o naši národní emancipaci a obnovení českého státu. 16.listopadu téhož roku se také naplnilo úsilí o vytvoření československé obce exlibristů založením Československého spolku sběratelů a přátel exlibris. Zakladatelé samostatné organizace tím navázali na úsilí o vytvoření českého exlibris a renesanci knižní značky vůbec, které se začalo formovat v posledních desetiletích devatenáctého století a vyvrcholilo založením odboru pro exlibris ve Spolku českých bibliofilů v roce 1908. - První světová válka pak přinesla všeobecnou stagnaci spolkového života. Ale ani poválečná léta nebyla prosta různých peripetií; zklidněnou situaci třicátých let první republiky pak znovu narušila ztráta státní samostatnosti a druhá světová válka. Situaci po ní zná řada z nás z vlastních prožitků. Čtyřicetiletou éru socialismu náš spolek také šťastně překonal. Obnovení základů spolkového života po roce 1989 pak přineslo nejen další rozšíření řad členstva, ale i nové podněty do jeho činnosti publikační. Pozice knižní značky se také zpevnila i významným rozšířením počtu umělců, kteří se tvorbě exlibris věnují….
Nechť se na sjezdu sejdeme ve zdraví a v radosti ze sbírání drobné, komorní grafiky.

zpět na obsah č. 2, 2003

 

Email ivanbohac@seznam.cz