Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

10. Ivan Boháč:

MUDr. František Tichý (1875 - 1949).

 

moravec-a.neprave-exlibris1936A-Z z 21.3.1941
"Po Braunových sochách je MUDr. František Tichý největší senzací města Lysá nad Labem, možná dokonce větší."
I takovéto články se dají najít v Okresním archivu v Lysé nad Labem o místním lidumilovi, sběrateli napoleonik a exlibris, majiteli 6.000 cínových vojáčků v uniformách napoleonských dragounů, kyrysníků,střelců, trubačů, kanonýrů a dalších vojáků, o majiteli knihovny, která byla oceněna na milion korun, o autorovi odborných lékařských článků a publikací - Vojsko v Lysé (1914), O požárech v Lysé (1941) atd. Ačkoliv jako starosta zachránil Lysou na konci 2. světové války před zničením německými vojsky, byl po válce svými spoluobčany odsouzen a majetek mu byl zkonfiskován.
Karel Oldrich 1942Pátral jsem zejména po osudu jeho bohatých sbírek, o kterých píše pan doc. S. Vencl ve Sborníku z roku 2002. Podle jeho článku je osud sbírky neznám.
Z informací Spolku rodáků jsem zjistil, že část sbírky exlibris po válce nenávratně zmizela. Velká část je však uschována v Polabském muzeu v Poděbradech. Z tohoto zdroje byla v průběhu Sjezdu SSPE v Poděbradech uskutečněna výstava regionálního exlibris. Sbírka ale není zdokumentována. Jeho vlastní exlibris od autorů, kterými byli Vojna, Beran, Rytíř, Kinský, Hofmann, Karel, Kolář, jsou uložena v archivu v Lysé nad Labem. Část korespondence MUDr. Tichého je uložena v Městském muzeu v Lysé.

A cínoví vojáčci? Ty potkal podobný osud jako jeho sbírku exlibris. Pozůstalost uložená v SZ Sychrov se v roce 1955 dostala do muzea ve Slavkově. Do sbírkového fondu Historického muzea ve Slavkově byla převedena v roce 1960 likvidátorem Státní památkové správy.

 

zpět na obsah č. 4, 2002


Email ivanbohac@seznam.cz