Pro informace ohledně přihlášky kontaktujte:

SSPE
P.O. Box 645, 111 21 Praha 1