Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 


   

 

 

 

 

Ales Mikolas exlibris JUDr. Zachystal 1906

 

Mikoláš ALEŠ
(1852 Mirotice-1913 Praha)

 

Malíř a ilustrátor. Akademie Praha (J. M. Trenkenwald, J. Sweerts). V létech 1878 až 1913 nakreslil 19 e. (z toho sedm pro sebe) heraldické nebo historizující tradice. Knižní značky z časného období Alšovy tvorby měly unikátní charakter, reprodukovány byly až dodatečně, až v souvislosti s rozvojem sběratelství začátkem 20. století. Jen pár pozdních e. vytvořil umělec pro sběratele.

Lit.: V. Rytíř 1926, M.A., popisný seznam jeho e. 1878-1913, Praha; S. Kalabus 1998, M.A., list slovníku tvůrců e., SSPE.
Vencl, S.: České exlibris, Hollar, 2000

Email ivanbohac@seznam.cz