Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2004                                                                            další čísla


 

8. doc.  PhDr. Slavomil Vencl:
Jiří Bouda a železnice.

 

boudaTak se nazývá výstava, kterou uspořádalo Národní technické muzeum v Praze v době od 5. dubna do 30. května 2004 k poctě sedmdesátin autora. Jde o rozsáhlý výběr z celoživotního díla; kromně dominantně zastoupené volné grafiky se tu vystavují i ukázky příležitostné grafiky, malba, kresba, ilustrace, dokonce i karty a tematické kalendáře. V oficiální části programu jsme se dověděli, že jubilant je již po desetiletí zasloužilým předsedou společnosti, která se věnuje rekonstrukci a údržbě kolejových vozidel, jichž do dnešní doby vlastními silami a za přispění sponzorů zprovoznila již úctyhodných 110. Bezpochyby proto zazněl během vernisáže co vzácná kulturní vložka Koncert pto tři parní lokomotivy, jímž zřejmně zachráněné stroje projevily svůj vděk. (Třebaže obecenstvo bouřlivě aplaudovalo, přídavku se pohříchu nedočkalo.) Na výstavě překvapila přítomné znalce a sběratele Jiřího Boudy skutečnost, že se mýlili, když se cestou na výstavu domnívali, že už beztak všechno viděli. Další jejich podiv vyvolalo zjištění. Že navzdory takřka povážlivě vysokému věkovému průměru účastníků vernisáže vládla ve výstavním prostoru ihned po skonční oficiálního programu atmosféra, s níž se zvláště v předvánoční době setkáváme předvýlohami hračkářství. S nosem na sklech vitrin se sálem polonáměsíčně pohybovaly postavy, které si pro sebe polohlasně nesouvisle mumlaly: "Tak tohle mám . . . A toto bych chtěl . . . A tohleto? To si určitě koupím . . . Až budu velkej!"

 

zpět na obsah č. 2, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz