Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2004                                                                            další čísla


 

6. doc. Josef Chalupský:
Zajímavá exlibris.

 

NovakPodívejme se dnes na dvě exlibris z doby, kdy byly knižní značky ještě nepočetnou zvláštností. Vždyť na přelomu devatenáctého a dvacátého století se daly počítat jen na desítky. První pochází z roku 1900 a je to vůbec první exlibris, které vytvořil Láďa Novák pro později veleslavného literárního vědce a profesora Karlovy univerzity Václava Tilleho (1867-1937). Novákovi bylo v tu dobu třicet pět let a Tillemu třicet tři. Byli to tedy mladí muži, třeba pod vlivem "smrtedlné" únavy z "fin de si cle". O smrti jistě mudrovali, ale byla pro ně ještě daleko a tak ji Novák směle zobrazil, jak v královském plášti s hermelínovým límcem a korunou na hlavě si otáčí zeměkoulí a prstem ukazuje, kde zasáhne. V levé ruce drží kosu, na jejíž čepeli je nápis "Mors omnia vincit" neboli "Smrt vítězí nade vším". Kolem krku má náhrdelník s přívěskem, na kterém je obrázek vah, značka to Novákova. Snad se do ní Novák nevciťoval. Jako samostatné je to exlibris určitě převzácné. Takto spatřitelné jen nalepené na tabulích v Rytířově monografii o Novákových exlibris (1916). Knižní značky byly tehdy používané ještě k jejich původnímu určení, to je k vlepování do knih. Tak se také stalo s tímto exlibris, zastižitelným snad v nějaké knize z Tilleho pozůstalosti.
novak Exlibris z roku 1902 má již povahu opačnou. Novák je vytvořil pro MUDr. Duchoslava Panýrka, (1867-1940), lékaře a chirurga, docenta na technice a spisovatele píšícím pod více pseudonymy. Tam se lékař sklání nad nemocnou a v ruce třímá lék a smrt zahání se slavným "Apage mors" čili "Smrti odstup!" Tam již není smrt všemocná a jen vzadu se dívá a čeká jak to dopadne. Dole pod maskaronem s hvězdou se totiž dva hadi pokoušejí snad uhasit, snad rozdmýchat plamen dívčina života.
Každý, kdo se jednou seznámil s exlibris Novákovými, pozná je již "na dálku". Vesměs pérovky zinkograficky rozmnožené. Ale úplně týmž způsobem kreslil Láďa Novák (1865 - 1944) i celostránkové humoristické obrazy, které se ocítaly též na titulních listech Stroffova "Smíchu republiky" aj. Pěkně orámované s vloženým, starobyle napsaným textem. Snad neuvadí, když si tu připomeneme jeden Novákův vtip ze zmíněného "Smíchu" z roku 1922. Svědčí o tom, jak se některé situace opakují. Na obrázku se zmateně diskutujícími poslanci je tento text: "Tovaryši - vláda zákon chystá - poutní komedianty chce vyhubit. V tom je zrada - zkáza naše jistá, od čeho pak budeme my žít?". A všemu vévodí nápis "Vůdcové lidu"! 

zpět na obsah č. 2, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz