Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2004                                                                            další čísla


 

4. Jiří Soukup:
František Šára pětasedmdesátiletý.

 

saraTakový byl název výstavy pořádané Klubem přátel výtvarného umění na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze ve středu 16. Června 2004. Bezpečnostní opatření bohužel nedovolují zvát externí návštěvníky výstavy, jak bylo dříve obvyklé. František Šára /nar. 7. února 1929 v Nymburce/ tam vystavoval také dříve při své sedmdesátce. Kromě dlouhodobé obětavé práce v SSPE, kde byl strážcem pokladny, je pilným sběratelem, muzikantem a výtvarným tvůrcem. Na pražské výstavě se představil hlavně svým dílem, které vychází z institního figurálního projevu inspirovaného vlastními zážitky z cest, zdárně pokračuje v geometrických kreacích směřujících k surrealismu. František Šára je autodidaktem, i když se soukromně vzdělával hlavně u svého přítele akad. malíře a grafika Ladislava Jaroslava Kašpara. V expozici bylo představeno i několik Šárových exlibris, novoročenek, dopisních značek a příležitostných grafik. V úvodním slovu bylo vzpomenuto i Šárovy sběratelské aktivity i to, že kromě jiného zadání to byl třeba numismatický námět, kterým získal prof. Jiřího Poláčka z Nasavrk pro knižní značku v náročné rytině.
K životnímu jubileu jsou pořádány ještě další výstavy z díla Františka Šáry. V úterý 29. června se zahajuje výstava v Krajské knihovně v Pardubicích, potrvá do 31. srpna 2004. V městské knihovně Nymburk je po celý říjen téhož roku další výstava obrazů, kreseb a grafik z díla Františka Šáry.

zpět na obsah č. 2, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz