Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 2, 2004                                                                            další čísla


 

10. PhDr. Zdeněk Němec:
Čestný člen SSPE - ing. Jiří Soukup.

 

soukup Za téměř čtyřicetileté působení v SSPE zná tohoto aktivního sběratele, neúnavného organizátora, autora mnoha statí, znalce umění, aktivního výtvarníka a chovatele koní určitě každý člen našeho spolku.
Neúnavnost je pro tohoto věčného mladíka (* 30.6.1927) snad největší charakteristikou - byl členem výboru a místopředsedou SSPE, organizoval výstavní a osvětovou činnost v mnoha organizacích KPVU (jeho práce na výstavách a besedách na Ministerstvu zemědělství je známa daleko za hranicemi této instituce a dodnes nese své ovoce ), soukromě studoval výtvarné umění i kunsthistorii.
Jeho vztah k výtvarnému umění je mnohovrstevný a trvalý.
Nemohu neocitovat v této souvislosti úryvek z programu k výstavě výtvarného kroužku, vydaného těsně po válce Benešovým státním reálným gymnasiem v Praze XIX, Velvarská :
"… chceme ukázat, čím chceme přivést lidstvo k vyšším cílům, naši oběť naší modle : Umění ….
Oktaván Soukup prodělal také velký vývoj.I když je to barevně týž Soukup jako před rokem,technicky postoupil mnohem výše!"
Mimochodem - své práce pak Jiří Soukup vystavil s úspěchem po více jak padesáti letech na Lékařské fakultě UK na výstavě "Zapomenuté obrazy".
Jeho sběratelská činnost se tématicky orientuje na krásné věci : koně, ženy, sport.
Vlastní listy má od mnoha našich i zahraničních autorů, jmenujme například E.Kotrbu, M.Houru, L.Jiřincovou, A.Kalašnikova.
Autorská publikační činnost je také rozsáhlá - v časopise Jezdectví dlouhá léta publikoval seriál "Koně v exlibris", psal a píše do Knižní značky, ale i do deníků Bohemia, MF Dnes a mnoha dalších novin a časopisů.
Hodna ocenění je i již zmíněná práce organizátorská. Jeho přičiněním byly organizovány výstavy např. v Praze v Klubu školství, Národním muzeu, SOŠV V.Hollara, ČAV Petřiny, mnoho výstav v Sobotce, Kyjově, Pardubicích a samozřejmě v Hradci Králové - Galerie na mostě, Galerie u Klicperů, galerie Barbora a jiné.
Každý, kdo se někdy pokusil něco vytvořit, uspořádat, napsat, ví co je za tímhle stručným a jen namátkovým výčtem skryto práce a zároveň lásky k našemu společnému zájmu - výtvarnému umění.
Někdy máme dojem že mnohá ocenění jsou jen formální. Jestli to, co dosud udělal ing. Jiří Soukup, je potřebné pro udělení čestného členství SSPE, pak je laťka nastavena hodně vysoko a pro nás " normální smrtelníky" nedostižně.To je správné, protože jen tak mají ocenění svou cenu a váhu.
Ing. Jiří Soukup čestným členem SSPE svou prací už dávno byl. Na letošní valné hromadě jsme mu to jen potvrdili. A to je dobře.

 

zpět na obsah č. 2, 2004

 

Email ivanbohac@seznam.cz