Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

7. Ivan Boháč:

Ohlédnutí za XI. Sjezdem SSPE v Chrudimi

 

ChrudimBěhem letošního setkání v Chrudimi probíhala i řada doprovodných programů. Jedním z nich byla tematicky zaměřená procházka po Chrudimi. Nechat si ujít prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie by bylo trestuhodné. Na ty, kteří se této procházky zúčastnili, čekal krásný kostel s pohnutou minulostí a zejména pak obraz sv. Salvátora a dva barokní obrazy z hlavního oltáře kapucínského kostela.
Zázračný obraz sv. Salvátora se původně nacházel ve sbírce Rudolfa II. a býval připsán žákům Lucase Granacha. V roce 1648 posloužil tento obraz Švédům, kteří v té době v Chrudimi pobývali, jako deska při hře v kostky. Protože se jim ve hře nedařilo, padala stále stejná čísla, ztratil jeden z nich nervy a vrazil do obrazu dýku. Na poškozeném místě se objevila krev, která se nedala smýt ani zamalovat. K zázračnému obrazu chodila procesí nemocných. Obraz byl v r.1676 posvěcen. Po morových epidemiích v letech 1680 a 1713 byl dokonce vystavěn morový sloup oslavující svatý obraz jako díkuvzdání za překonání morových epidemií.
Jedním z velkých objevů poslední doby je připsání autorství obrazů Návrat Svaté rodiny z Egypta a Nejsvětější trojice Joachimovi von Sandrart. Jedná se o slavného německého malíře 17. století a neméně slavného autora pojednání o životě a díle malířů - Teutsche Academie. Jeho obrazy byly a jsou velice ceněny zejména v německé a rakouské oblasti. V Čechách se nachází pouze dva jeho obrazy, jeden je na náchodském zámku a druhý v Brně.
Budete-li chtít vědět o výše zmíněných obrazech Sandrarta něco víc, doporučuji přečíst si publikaci Kapucínský kostel v Chrudimi od Dr. P. Preisse, která má vyjít koncem roku 2002.

 

zpět na obsah č. 4, 2002

 

Email ivanbohac@seznam.cz