Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

4. Jan Mauler:
Již jen vzpomínka.

 

Při vzpomínání na vzácného přítele, akad. malíře a grafika Jindru Pilečka se musím vrátit až do roku 1977. I když jsem v té době ještě nebyl členem SSPE, na doporučení místního velkého sběratele a znalce umění dr. L. Loubala jsem v září toho roku navštívil sjezd exlibristů v Chrudimi. Zajímal jsem se především o výstavu drobné grafiky v chrudimském divadle, kde byla tehdy vystavena dílka 92 autorů - našich předních grafiků.
Velice mě upoutaly exlibris Jindřicha Pilečka, který tehdy vystavoval 3-4 lístky.
Zvláště to pro p. Beneše z Lyry Pragensis - sedící žena, které hrudí projíždí vlak, či exlibris pro paní Y.Švábenickou, se dvěma zazděnými milenci, kteří k sobě nemohou. Výjevy podle mne vyjadřovaly hlubokou myšlenku. Jak stále opakuji, Pilečkovy grafické listy jsou totiž básněmi v obrazech.
Podal jsem přihlášku do spolku a ihned jsem si jako začínající sběratel objednal exlibris u Jindřicha Pilečka. Již tehdy jsem zjistil, že tvoří zcela svobodně, nenechá se sběratelem příliš ovlivňovat ohledně námětu práce - snad jen co do obecného zaměření (Hudba…, Divadlo…, atd.). Po zhotovení kombinované techniky "Noční jezdec" mi desku poslal s vědomím, že si ji vytisknu sám. Tiskařů mnoho nebylo a já se celý život zaobírám barvou. S velkou úctou jsem se díla zhostil a požádal autora o setkání v Praze, kvůli podpisu mého krásného lístku. Setkali jsme se v Lyře Pragensis a od tohoto okamžiku těchto setkání za 24 let bylo nepočítaně. Tisknul jsem mu grafiku a soustřeďoval jeho exlibris a příležitostnou tvorbu. Při 6. sjezdu SSPE v Chrudimi 1986 byla tato má sbírka vystavena a zároveň vydán soupis Pilečkových exlibris a drobné grafiky, který jsem zpracoval. Naše partnerské vztahy se zakládaly na korektním a čestném jednání. Při setkávání v pražských hospůdkách, Otíně či na jeho výstavách po republice jsme se pouštěli do debat o výtvarném umění, výtvarnících, vylepšování technik.Při dlouhých večerech v atelieru jsem využíval jeho rozsáhlou knihovnu o umění. Jindra velice rozuměl materiálu, se kterým pracoval - především hlubotiskovému papíru, který vždy zvláštním způsobem rukama zkoumal, jakoby odhadoval, jak bude na tom kterém druhu grafika vyhlížet.Na tiskaře, jako přímého účastníka procesu tvorby, byl náročný. Zpočátku mi vyčítal, že mám tisky příliš zatažené - tak, jak si to naopak přál můj další přítel, grafik Vladimír Komárek. Nakonec jsme se shodli a snad jsem mu byl platným pomocníkem. Za dobu našeho přátelství pro mne vytvořil 8 exlibris, 3 novoročenky a 2 věnovací listy.
V posledních letech na Jindru doléhaly nemoci a úrazy. Všechno překonával, a tak i letos byla naděje, že bude zákeřné nemoci úspěšně vzdorovat. Držíc úmrtní oznámení v ruce, těžko jsme přivykal vědomí, že Jindra nemoc nepřekonal. Odešel od výtvarné práce, která jej tak naplňovala, od rodiny, od přátel, kterým svou grafikou dělal radost. Procházky jihočeskou krajinou okolo otínských rybníků vymění Tam Někde za houbařský ráj, kde bude vymýšlet témata grafických listů, které již nikdy neuskuteční.

 

zpět na obsah č. 4, 2002

 

 

Email ivanbohac@seznam.cz