Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

 


   

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

2. Marie Sedmíková:
Jubilejní X. Trienále českého exlibris, přehlídka současné tvorby za období let 2000-2002.

 

Petrka FrantisekS nostalgií jsme 2.prosince 2002 v 7hodin ráno vstupovali do výstavní síně Divadla Karla Pippicha v Chrudimi, abychom demontovali výstavu, desátou přehlídku, která presentuje nepřetržitou třicetiletou tradici. Trienále muselo uvolnit místo současnému holandskému umění v oboru fotografie a keramiky. Jubilejního X.Trienále se zúčastnilo 153 autorů a na 58 panelech měla více jak tisícovka návštěvníků možnost shlédnout 481 exlibris včetně přehlídky velmi zajímavých studentských prací.
Nad výstavou převzali záštitu hejtman Pardubického kraje ing. Roman Linek a starosta města Chrudimě ing. Ladislav Libý, kteří také výstavě věnovali mimořádnou osobní pozornost. Podobně i další představitelé kraje a města i kulturní veřejnosti celého regionu. Ne náhodou se tato přehlídka exlibris dostala mezi nejprestižnější akce našeho kraje v rámci kulturních aktivit pod názvem "Tvář kraje".
Výběr výstavní kolekce provedla v červnu t.r. umělecká porota, složená ze zástupců organizátorů, SSPE a nezávislých odborníků pod vedením ak.mal. Miroslava Houry.
Měla co vybírat. Z původního počtu 871 obeslaných prací vybrala k prezentaci více jak polovinu exlibris. 23 autorských kolekcí nebylo přijato.
Tesar VladimirPorotou bylo uděleno celkem 14 cen, z toho 2 ceny za celoživotní dílo pro Františka Peterku a Jindřicha Pilečka, dále šest rovnocenných cen za vysokou uměleckou úroveň a za dlouholetý přínos české exlibrisové tvorbě Jaroslavu Dajčovi, Jaroslavu Sůrovi, Blance Votavové, Janu Kavanovi, Evě Haškové a Vladimíru Tesařovi.(ukázky jejich tvorby zde uveřejňujeme -po zn.red.) Dvě čestná uznání byla udělena Milanu Kohoutovi a Emanueli Rannému. V kategorii studentských prací byly uděleny ceny Marcele Zákravské, Petře Česnokové-Ondráčkové, Barboře Fialové a Evě Peškové.
Jako organizátory nás velmi potěšila velká účast jak sběratelů, tak i vystavujících autorů; řada z nich vážila cestu do Chrudimi i v průběhu konání úspěšné výstavy, jak o tom svědčí celá řada zápisů v pamětní knize i dopisů, které jsme obdrželi.
Haskova EvaVýstava však neskončí v depozitáři. Od 17.1.2003 bude otevřena v Nizozemí,Kijk & Luistenmuseum v Bennekomu, kde potrvá až do 8.3.2003. Výborný katalog, který byl k přehlídce vydán, zaujal pořadatele přehlídek současné komorní grafiky ve Francii a je více jak pravděpodobné, že na podzim r. 2003 bude X.Trienále reprezentovat současnou tvorbu českého exlibris v Chamaliéres.
Výstava okouzlila organizátory Mezinárodního knižního veletrhu TIBE 2003 na Tchajvanu natolik, že 10 prestižních kolekcí z Trienále putuje lodí z Hamburku, aby se staly až do 16.února 2003 součástí expozice České republiky.
Takže vlastně - jaká nostalgie? Naopak , vlastně jen radost ze smysluplné práce.Letošní ročník Trienále vzbudil velkou pozornost a dokazuje, že se o budoucnost exlibris nemusíme obávat. Exlibris jako šperky drobné grafiky si naši přízeň a pozornost právem zasluhují.

 

zpět na obsah č. 4, 2002

 

Email ivanbohac@seznam.cz