Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

19. Vladimír Pospíšil:

Konec sběratelství v Čechách.

 

Ad. M. Houra: Konec sběratelství v Čechách - tedy nejen v Čechách - samozřejmě!

Nemohu než souhlasit s M.H., že sběratelství ohrožuje mnohé, nejen příklon k volné grafice s potlačením písma a zvyšující se finanční náklady. Jestli už nemůžeme ovlivnit náklady pořizovací, zcela určitě můžeme snížit režii. Při kompletaci jakéhokoliv souboru exlibris platím už i za pouhou informaci, nejen poštovné, telefon, sjezdové poplatky, cestovné…
Ve výše uvedeném článku jsou jako možné řešení navrženy autorské fankluby. Uzavřený, vzájemně měnící okruh abonentů konkrétního autora by měl zajistit "dodání" novách listů až na stůl!
Přimlouval bych se ještě za fanklub autorů soupisů, za vzájemnou informovanost o tom, kdo na čem pracuje a spojenou s výměnou disket za soubory. Nebo ještě lépe: za včlenění všech dat pod jednu adresu na internetu. Nevím bohužel, co všechno na internetu jde. Ale určitě jsou možné kdysi pravidelné roční přírůstky exl., rejstřík KZ, Výměnná listina, aktualizovaný adresář, doplňky a změny ve sloupku " Z mapy sběratele"!
Aby nezůstal námět jen dalším pokusem o změnu.
Dr. Ryvolová souhlasí s vytvořením podobného fanklubu a slíbila mi podporu. Já dokončuji řadu soupisů brněnských autorů a nabízím je do společného fondu; na disketách, nebo na internetové adrese mé či spolkové!

zpět na obsah č. 4, 2002

 

Email ivanbohac@seznam.cz