Home

 

Spolek sběratelů

 Časopis

 Přihláška

 Adresy spolků

 

M. Jančáková

 Životopis

 Seznam exlibris

 Galerie exlibris

 

Různé

 Aktuality

 Sborník

 Sjezd 

 Ubytování

 Odkazy 

 

    

 

 

 

      

  číslo 4, 2002                                                                            další čísla


 

1. PhDr. Zdeněk Němec:
Cena X. Trienále za celoživotní dílo.

 

2002 č. 4 obálka /180/V tomto čísle se k práci vynikajícího grafika a skvělého člověka Jindřicha Pilečka ( 1944 -2002 ) vracíme díky nevypočitatelnosti našich životů hned několikrát.
V minulém roce tento tvůrce poetických obrázků a přemýšlivých fantazií získal ocenění za celoživotní dílo na X.trienále exlibris v Chrudimi a v témže roce se nespravedlností osudu a k velkému zármutku všech sběratelů a obdivovatelů grafiky stalo jeho dílo ukončeným.
A tak dnes představujeme jeho práci spolu s ostatními oceněnými a bohužel zároveň s tím i vzpomínky jeho přátel.
Jindřich Pileček vtělil do svých grafik tolik ze svého pohledu na svět, že při jejich prohlížení získává člověk pocit důvěrnosti nejen poznání uměleckého sdělení, ale důvěrného přiblížení se i k osobě samotného autora. A to je vzácné.

zpět na obsah č. 4, 2002

 

Email ivanbohac@seznam.cz